.::Main Contents::.

...
 • Mengapa E-Undi perlu dibantah?


  oleh: Mohd Aizat Salleh*

  PENDAHULUAN

  Pilihan Raya Kampus (PRK) pada sesi kali ini menyaksikan penggunaan sistem E-Undidalam pemilihan kepimpinan Majlis Perwakilan Mahasiswa. Kementerian PengajianTinggi (KPT) yang diketuai oleh Dato Seri Khaled bin Nordin, memutuskan bahawasistem ini akan dilaksanakan sepenuhnya di seluruh kampus. Dan ia turut berlakukepada kampus Universiti Malaya selain kampus-kampus lain. Secara umumnya,sistem ini dilihat sangat tersusun dan moden dalam situasi penggunaan teknologimaklumat kini, namun disebalik itu, terdapat satu usaha untuk mencabul kesuciansistem demokrasi kampus yang selama ini dipertahankan oleh mahasiswa.

  Mengapa E-Undi perlu dibantah?


  Pilihan Raya Kampus (PRK) pada sesi kali ini menyaksikan penggunaan sistem E-Undidalam pemilihan kepimpinan Majlis Perwakilan Mahasiswa. Kementerian PengajianTinggi (KPT) yang diketuai oleh Dato Seri Khaled bin Nordin, memutuskan bahawasistem ini akan dilaksanakan sepenuhnya di seluruh kampus. Dan ia turut berlakukepada kampus Universiti Malaya selain kampus-kampus lain. Secara umumnya,sistem ini dilihat sangat tersusun dan moden dalam situasi penggunaan teknologimaklumat kini, namun disebalik itu, terdapat satu usaha untuk mencabul kesuciansistem demokrasi kampus yang selama ini dipertahankan oleh mahasiswa.

  PilihanrayaKampus yang di jangkakan sama ada bulan Oktober 2009 Atau Januari 2010 masihmenjadi tanda tanya.

  Pendirian BANTAH Terhadap Perlaksanaan E-Undi diUniversiti Malaya

  Gabungan Mahasiswa Bantah E-Undi (BANTAH) bersama-sama dengan frontyang menyokong sebulat suaramembantah perlaksanaan sistem E-Undi di dalam Pilihan Raya Kampus (PRK). BANTAHberpendirian:

  1. Ketelusan dan kerahsiaan undi mahasiswa dicabuli.

  Denganmenggunakan nombor PIN yang disediakan oleh pengawal sistem, kerahsiaanidentiti mahasiswa yang mengundi sudah terdedah. Ini kerana pengawal sistemdapat mengesan calon manakah yang diundi.

  2. Integriti pengawal sistem diragui ketelusannya.

  BANTAH tidak pesimis terhadappengendali sistem ini. Namun, dengan sejarah pengendalian Pilihan Raya Kampus(PRK) yang lepas menjadi titik tolak kepada BANTAH meragui akan ketelusannya. Sebagai buktinya, berlaku penipuan dalam pengundian apabila terdapat pengundihantu di kolej kediaman Raja Dr Nazrin Shah.

  3. Risiko terdedah kepada sabotaj (hack)dan masalah teknikal.

  BANTAH bimbang terdapatnyaunsur sabotaj dari pihak-pihak tertentu lantaran penggunaan teknologi maklumatyang semakin canggih kini. Di samping itu, kerosakan teknikal sepertitergendala, terputus bekalan elektrik dan internet akan menggagalkan sistempengundian nanti.

  4. Masih banyak tidak tahu gambaran sistem.

  Hasil daripada beberapa kajian survey yang dilaksanakan, kebanyakanmahasiswa masih lagi belum memahami akan gambaran sistem pengundian yangsebenar. Ini membimbangkan BANTAH akan risiko kekurangan peratus yang akanturun mengundi kerana masalah ini.

  5. Kos yang tinggi untuk melaksanakan sistem

  BANTAH tidak bersetuju apabila sistem ini dibangunkandengan kos yang sangat tinggi. Lebih-lebih lagi sumber kos melaksanakan sistemini dibimbangi menggunakan wang pelajar.

  TUNTUTAN BANTAH TERHADAP PERLAKSANAAN SISTEM E-UNDI

  Gabungan Mahasiswa Bantah E-Undi (BANTAH) berpendirian dan menuntut kepadapihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) serta Bahagian Hal Ehwal Pelajar danAlumni (HEPA) agar:

  1. Segera menangguhkan perlaksanaan E-Undi dan mengembalikan pengundian kepadasistem manual.

  2. Memindahkan lokasi pembuangan undi daripada kolej kediaman kepada fakultimasing- masing bagi menjamin ketelusan dan kebebasan.

  3. Melibatkan badan-badan bebas dan berautoriti seperti SPR dan MAFREL, bagimemantau perjalanan Pilihan Raya Kampus (PRK).

  BANTAH berpendirian, sistem ini harusditangguhkan dengan kadar segera bagi menjamin ketelusan Pilihan Raya Kampus(PRK) akan datang. BANTAH sesekali tidak menolak kecanggihan dan pembaharuanyang ingin dibangunkan, namun apalah ertinya seandainya ia dilaksanakan tetapimencabuli prinsip demokrasi dan keadilan serta membelakangkan hak bersuaramahasiswa.

  BANTAH tidak mahu pemimpin mahasiswayang dipilih, lahir daripada sistem yang bobrok atau lebih mudahnya `pemimpinsistem’ , tetapi mestilah pemimpin mahasiswa yang lahir adalah hasil daripadaproses demokrasi yang adil dan telus.

  “Mahasiswa Tuntut Demokrasi Kampus Telus dan Adil”

  Disediakan oleh,

  Gabungan Mahasiswa BantahE-Undi (BANTAH)

  ——

  * Aizat Salleh ialah exco Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya (MPMUM) dan suka mengajak rakan aktivis kepada revolusi pemikiran vis-à-vis ‘Liberal Syariatik’. Malah dengan secawan kopi, beliau mudah berkongsi idea dan pandangan. Kini beliau menerajui Gabungan Mahasiswa Bantah E-undi (BANTAH).

  Sumber: Mahasiswakini.com

0 comments:

.::Ahlan Wasahlan::.

.::Ahlan Wasahlan::.

Academic Calendar Sem 1 09/10

Academic Calendar Sem 1 09/10

.:: Organization Chart ::.

.:: Organization Chart ::.

.::MC's Activities::.

.::Followers::.

Lets Join Ma'ruf Club's Yahoo Group

Click to join marufclub_uiam

Click to join marufclub_uiam

Subscribe to marufclub_uiam Yahoo Group
Subscribe to marufclub_uiam