.::Main Contents::.

...
 • ENAM KELEMAHAN UTAMA OPERASI PERBANKAN ISLAM

  ENAM KELEMAHAN UTAMA OPERASI PERBANKAN ISLAM

  Oleh
  Dr Muhammad Shabri Abdul Majid
  Nota: Penulis seorang pensyarah di Jabatan Ekonomi, Fakulti Ekonomi
  & Sains Pengurusan UIAM.

  Dalam artikelnya Islamic Banks and Investment Financing, Aggarwal
  dan Yousef (1996) menyebutkan bahawa setidak-tidaknya wujud enam
  kelemahan utama operasi perbankan Islam dewasa ini, termasuk bank-
  bank Islam rantau ini.

  1. Cara pembiayaan bank Islam masih didominasi oleh sistem mark up (menaikkan harga) berbanding sistem profit-loss sharing (bagi hasil).

  Walaupun sistem pembiayaan mark up dianggap 'halal', ia harus
  dihindari dan dihadkan.

  Ini kerana menurut Siddiqi (1983) dan Khan (1987), sistem ini akan
  membuka pintu belakang bagi amalan riba.

  Sistem pembiayaan perbankan Islam, pada amnya, ada dua jenis:

  Sistem Bagi Hasil (SBH); dan

  Sistem Mark Up (SMU).

  SBH terdiri daripada Mudharabah dan Musyarakah.

  Dalam sistem pembiayaan Mudharabah, pihak bank bertindak sebagai
  pemberi modal (Sahib al-Mal) dalam sebuah usaha yang dijalankan oleh
  wirausahawan (pelanggan bank), di mana keuntungan dan kerugian usaha
  akan dinikmati bersama sesuai dengan perjanjian.

  Sementara itu, Musyarakah adalah sistem pembiayaan yang selain
  bertindak sebagai pemberi modal, pihak bank, pada masa yang sama
  juga, bertindak sebagai pelaku usaha bersama-sama pelanggan bank
  berkenaan.

  Selanjutnya, SMU yang amnya dipraktikkan bank Islam dewasa ini
  adalah Murabahah dan Ijarah.

  Dalam Murabahah, pihak bank akan membeli barang/benda sesuai dengan
  permintaan pelanggan, dengan pihak bank akan mengambil keuntungan
  melalui cara menaikkan harga jual, yang dibayar oleh pelanggan sama
  ada secara ansuran ataupun tunai.

  Contohnya:

  Tuan Kapluk datang ke bank Islam dan hendak membeli sebuah rumah.

  Jadi, pihak bank akan membeli rumah seperti yang diinginkan Tuan
  Kapluk (pelanggan) dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.

  Misalnya, harga beli rumah tersebut adalah $200,000, namun pihak
  bank akan menjualnya dengan harga $230,000 (melakukan mark up harga
  sebanyak $30,000) kepada pelanggan.

  Tuan Kapluk, sebagai pembeli, perlu membayar harga rumah dengan
  ansuran selama beberapa tahun, selari dengan kesepakatan bersama.

  Dalam Ijarah pula, pihak bank membeli barang/benda untuk disewakan
  kepada pelanggan bank dengan harga tetap.

  Boleh jadi, pemilikan harta/ benda itu tetap berada pada pihak bank
  atau secara berperingkat dipindahkan kepada pembeli (pelanggan).

  Ijarah ini sering disebut dengan sistem sewa-menyewa (leasing).

  Menilai dua sistem pembiayaan di atas, kedua-dua pihak - sama ada
  bank mahupun peminjam (pelanggan) dalam SBH - sama-sama harus
  mengambil risiko sedangkan dalam SMU pihak bank sama sekali tidak
  menghadapi risiko, bahkan keuntungannya sudah diketahui sebelumnya
  (predetermined) .

  Inilah yang menyebabkan para pakar perbankan dan ekonomi Islam
  menentang SMU.

  Sikap bank Islam yang tidak mahu menghadapi risiko inilah yang
  menyebabkan praktik bank Islam masih dianggap menyerupai dan
  bahkan 'sama' dengan cara kerja bank konvensional.

  Akibatnya, banyak umat Islam yang masih meragukan kesahihan bank
  Islam sebagai institusi untuk menyimpan dan meminjam wang yang tepat
  berlandaskan sunnatullah.

  2. Struktur pembiayaan bank Islam masih didominasi sistem pembiayaan jangka pendek berbanding sistem pembiayaan jangka sederhana dan panjang.

  Bank Islam masih memilih SMU, seperti Murabahah dan Ijarah yang
  amnya bersifat jangka pendek berbanding SBH yang relatif bersifat
  jangka sederhana dan panjang.

  Dengan lain perkataan, struktur pembiayaan bank Islam lebih
  difokuskan bagi menjana keuntungan sendiri (tidak mahu mengambil
  risiko) berbanding daripada mengoptimumkan keuntungan pelanggannya.

  3. Dalam memberikan pinjamannya, bank Islam lebih mengutamakan sektor perdagangan, kewangan dan perkhidmatan berbanding sektor- sektor pertanian dan industri.
  Padahal sektor pertanian dan industri yang sepatutnya mendapat
  keutamaan kerana kedua-duanya merupakan penuras utama pembangunan
  dan kesejahteraan ekonomi umat.

  4. Bank Islam masih tidak boleh melepaskan operasinya daripada perangkap riba.
  Bank Islam masih harus menyimpan simpanannya di Bank Pusat, seperti
  Bank Negara di Malaysia dan Bank Indonesia di Indonesia, dan bahkan
  kelebihan dana mereka sering disimpan di bank-bank konvensional lain
  sama ada di dalam ataupun luar negeri yang operasinya masih
  berkonsepkan riba.

  Keupayaan untuk menubuhkan Bank Pusat Islam yang bebas daripada bank
  pusat konvensional dipercayai sebagai salah satu cara untuk
  memurnikan operasi bank Islam daripada unsur-unsur riba sehingga ia
  benar-benar Islami.

  5. Dalam memberi pinjaman kepada pelanggan, bank Islam masih meminta jaminan (kolateral) kewangan kerana takut menghadapi risiko.
  Padahal idealnya, dalam memberi pinjaman kepada para pelanggan, bank
  Islam tidak dibenarkan meminta jaminan terhadap wang yang
  dipinjamkan kepada pelanggan.

  Ironinya, bank Islam ternyata telah menetapkan jumlah jaminan yang
  relatif lebih besar berbanding daripada yang dipungut bank
  konvensional lainnya.

  Maka kita tidak perlu hairan apabila sering mendengar aduan
  masyarakat bahawa mengambil pinjaman wang di bank-bank ribawi jauh
  lebih mudah, murah dan menguntungkan berbanding dengan bank Islam.

  6. Terakhir, seperti yang disebutkan sebelum ini, bank Islam lebih mengutamakan keuntungannya berbanding daripada kemaslahatan pelanggan.

  Buktinya, jumlah 'pinjaman sosial' seperti Qard al-Hasan - yang
  bersifat bantuan atau hibah pinjaman yang tidak mengharuskan para
  peminjam membayar bunga (melainkan kewajipan membayar modalnya
  sahaja) - sama sekali tidak terdapat dalam bank Islam.

  Kalau pun ada, jumlahnya sungguh sangat sedikit sekali. Dengan lain
  perkataan, pembiayaan zero return basis ini harus diberi perhatian
  seimbang dengan menyediakan pinjaman sosial kepada individu atau
  organisasi-organisa si Islam sama ada disalurkan dalam bentuk
  kewangan (modal) ataupun dalam bentuk harta (peralatan dan bahan
  baku).

  Namun, perlu diingat bahawa dalam memberikan pinjaman sosial ini,
  pihak bank berhak memungut kos perkhidmatan atau pentadbiran,
  sekadar cukup bagi menampung kos pentadbiran.

  Menurut Khan dan Mirakhor (1987), kos pentadbiran yang dipungut itu
  tidak harus mencerminkan jumlah pinjaman sosial yang diberikan dan
  tempoh pembayarannya.

  http://cyberita. asia1.com. sg/luarnegara/ story/0,3617, 134899,00. html?

  ~ Let's Discover the Beauty of Islam ~

2 comments:

 1. Anonymous says:

  Sekadar ingat mengingatkan. Jangan lupa selalu berdoa untuk saudara kita di Palestin. Doa Qunut Nazilah

  “Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon pertolongan Mu, kami meminta ampun kepada Mu, kami memohon petunjuk dari Mu, kami beriman kepada Mu, kami berserah kepada Mu dan kami memuji Mu dengan segala kebaikan, kami mensyukuri dan tidak mengkufuri Mu, kami melepaskan diri daripada sesiapa yang durhaka kepada Mu.

  Ya Allah, Engkau yang kami sembah dan kepada Engkau kami bersalat dan sujud, dan kepada Engkau jualah kami datang bergegas, kami mengharap rahmat Mu dan kami takut akan azab Mu kerana azab Mu yang sebenar akan menyusul mereka yang kufur Ya Allah, Muliakanlah Islam dan masyarakat Islam. Hentikanlah segala macam kezaliman dan permusuham, Bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada. Angkatlah dari mereka kesusahan, bala, peperangan dan permusuhan.

  Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala keburukan dan janganlah Engkau jadikan kami tempat turunnya bencana, hindarkanlah kami dari segala bala kerana tidak sesiapa yang dapat menghindarkannya melainkan Engkau, ya Allah.”
  Sumber: JAKIM
  View Profile: Rantong

 1. Budi Ahmad says:

  Assalamualaikum....
  mintak izin untuk ambil maklumat dan menggunakannya dalam tugasan saya...t.kasih
  semoga dimudahkan segala urusan anda... :)
  JazakAllahu Khairan

.::Ahlan Wasahlan::.

.::Ahlan Wasahlan::.

Academic Calendar Sem 1 09/10

Academic Calendar Sem 1 09/10

.:: Organization Chart ::.

.:: Organization Chart ::.

.::MC's Activities::.

.::Followers::.

Lets Join Ma'ruf Club's Yahoo Group

Click to join marufclub_uiam

Click to join marufclub_uiam

Subscribe to marufclub_uiam Yahoo Group
Subscribe to marufclub_uiam